- Služby -

Achitektura a design jsou velmi specifické disciplíny, kde se náplň služeb odvíjí od konkrétních požadavků a potřeb klienta. Níže uvádím obvyklé podoby daných služeb, není ale problém se na čemkoli domluvit a určit individuální rozsah služby, který bude lépe odpovídat Vašim potřebám.

01 Architektonické studie

Co to je?
Architektonická studie je začátkem projektu a je proto velmi důležitá. Právě studie totiž určí hmotové rozvržení, celkový styl, dispozice atd. Jen z dobrého konceptu mohou vzejít dobré detaily, a proto je už teď, při vymýšlení základních hmot a dispozic, dobré uvažovat např. nad tím, jaký spárořez zde bude ideální. Samozřejmě je možné dělat později změny, ale díky dobré studii, která předvídá budoucí problémy i jejich řešení, je výsledná stavba komplexní a pospolitá.

Co získáte?
S architektonickou studií získáte představu o tom, jak bude váš dům vypadat, jaké v něm budou použité materiály, jaké bude mít dispozice a rozmístění nábytku...prostě vše, co člověka zajímá. Architektonická studie, která je výstupem navrhování zpravidla obsahuje vision board, 3D náhledy (případně i vizualizace), půdorysy a další potřebné výkresy tak, aby na jejím základě mohly být zpracovány navazující stupně projektové dokumentace.

Jaký je postup?
Začínáme nezávaznou společnou schůzkou, kde si vyjasníme zadání, termíny, pobavíme se o Vaší představě, povíte mi o svých zvyklostech a životním stylu. Následně pro Vás vytvořím podrobný dotazník, který po vašem vyplnění vyhodnotím, a na jeho základě vytvořím vision board, jehož cílem je definovat směr, kterým se návrh bude ubírat. Po jeho odsouhlasení následuje práce na samotné studii, která obvykle probíhá ve více variantách a v několika kolech, kdy postupně upřesňujeme návrh.

02 Interiérový design

Co to je?
Interiérový design neznamená pouze návrh barevnosti a výběr nábytku. V závislosti na zadání se může jednat o studii interiéru, která je prvním stupněm návrhu a dá vám představu o tom, jak bude interiér vypadat, nebo i o projekt interiéru, podle kterého je možné interiér realizovat. V obou případech se ale jedná o kreativní proces, během kterého společně vytváříme z Vašeho domu nebo bytu domov přesně podle Vašich představ.

Co získáte?
Studie interiéru rozsahem v podstatě odpovídá architektonické studii. Projekt interiéru potom obsahuje výkresy potřebné pro realizaci interiéru - výkresy koncových prvků elektro, rozkreslení truhlářských prvků (nábytku na míru), spárořezy koupelen atd. Dle domluvy Vám mohu na základě zkušeností doporučit některé dodavatele a výrobce, projít s vámi showroomy, vybrat konkrétní zařizovací předměty, připravit podklady pro objednání zařizovacích předmětů u dodavatelů.

Jaký je postup?
Začínáme nezávaznou společnou schůzkou, kde si vyjasníme zadání, termíny, pobavíme se o Vaší představě, povíte mi o svých zvyklostech a životním stylu. Následně pro Vás vytvořím podrobný dotazník, který po vašem vyplnění vyhodnotím, a na jeho základě vytvořím vision board, jehož cílem je definovat směr, kterým se návrh bude ubírat. Po jeho odsouhlasení následuje práce na samotném návrhu, která obvykle probíhá ve více variantách a v několika kolech, kdy návrh postupně upřesňujeme.

03 Návrh nábytku na míru

Co to je?
Nábytek na míru má oproti typizovanému nábytku řadu výhod. Je originální a zároveň přesně odpovídá nejen Vašim potřebám, ale i prostorovým možnostem, které tak můžete využít na maximum - a to ať už se jedná o noční stolek nebo vestavěnou skříňovou sestavu. Pro takovýto nábytek je ale potřeba nejprve vytvořit design a několik výkresů, které budou sloužit jako podklad pro Vašeho truhláře.

Co získáte?
S návrhem nábytku na míru získáte Vy a Váš truhlář díky komplexním 3D náhledům a výkresům přesnou představu o tom, jak bude nábytek vypadat - od základních hmot až po způsob otevírání skříněk. Díky přesnému vyobrazení můžete návrh lépe směřovat k Vaší plné spokojenosti.

Jaký je postup?
Začínáme nezávaznou společnou schůzkou, kde si vyjasníme zadání, termíny, pobavíme se o Vaší představě, povíte mi o svých zvyklostech a životním stylu. Dle rozsahu nábytku pro Vás následně vytvořím podrobný dotazník, který po vašem vyplnění vyhodnotím, a na jeho základě vytvořím vision board, jehož cílem je definovat směr, kterým se návrh bude ubírat. Po jeho odsouhlasení následuje práce na samotném návrhu, která obvykle probíhá ve více variantách a v několika kolech, kdy návrh postupně upřesňujeme.

04 Vizualizace

Co to je?
V rámci navrhování upřednostňuji popisné a praktické 3D náhledy - umožňují velkou flexibilitu, která je při navrhování klíčová. Přesto chápu, že v některých situacích je na místě realistická vizualizace, a proto nabízím i tuto službu.